fonduriCresterea Competivitatii Economice

Efortul depus pentru cresterea competivitatii economice  s-a concretizat pentru SC Glass Rom Impex SRL prin finalizarea proiectului “Cresterea calitatii si eficientei procesului de proiectare a fatadelor ventilate”, proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala, in calitate de Organism Intermediar in numele si pentru Ministerul Economiei in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.

Vezi anunt PDF Anunt

Informatii suplimentare pe www.msinf.ro         

PDF pdf rom 2015         

   

 

By :
Comments : Off
About the Author